KURSLAR

HAFIZA NEDİR?

31 Ocak 2018 . HAFIZA NEDİR?
[ Hafıza ]

     Hafıza nedir, dendiğinde genellikle düz tanımlara, alışılagelmiş cümlelere yer verilir. Oysa bilim dünyası diğer adı bellek olan hafızayı tanımlarken bilginin işlendiği, saklandığı, geliştirildiği çok büyük bir depo olarak görür.

Hızlı ve etkin bir şekilde gelişime açık olan hafıza dünyası ne kadar büyüyebiliyor ya da nasıl kullanılıyor hiç düşündünüz mü?

İnsanın en kolay depolayabileceği bilgi, görsel hafıza tekniği ile oluşturulan bilgidir çünkü bu sayede görme ve duyma duyularınız aktif olarak kullanıldığı için normal yollarla ezberlenen yöntemlerin aksine daha kalıcı bir öğrenme sağlarsınız. Bununla birlikte ezberlenmesi zor kavramları bu tür bir hafıza tekniğiyle zamanında depolanmış bilgiyi geri çağırmanız da kolaylaşacaktır. Aslında bu olay bir bakıma görsel olanı sözel olanla birleştirerek akılda tutmaya, yani bilgilerin çeşitli şekillerde somutlaştırılması ve bu şekilde hafızada tutulması ilkesine dayanan bir hafıza türüdür.

Örneğin, bir sokağın ismini aklınızda tutmakta zorlanırsınız fakat sokağın görüntüsünü kolay kolay unutmazsınız. Mesela, pek çok insanın aklında ülkelerin coğrafik şekilleri kalmaz oysa pek çok kişi İtalya’nın haritadaki şeklini bilir. Yani hafızanızda canlandırma yöntemi sayesinde bilginin kalıcı olmasını sağlarsınız. Bir başka deyişle "Bilgiyi hikâyeleştir ve kafanda canlandır tekniği.”,

Bilgiyi hafızada hikâyeleştirirken görsel mantıkla olayın sıralamasını veya bir işin yerine getirilme şeklini sonradan hatırlayabileceğimiz biçimde ve benzerlik kurarak ilişkilendirmeyi de unutmamak gerekir.

MENÜ