KURSLAR

SERVET-İ FÜNUN EDEBİYATI

SERVETİFÜNUN EDEBİYATI (EDEBİYAT-I CEDİDE)

1. GENEL ÖZELLİKLERİ

2. ŞİİR

3. ROMAN VE ÖYKÜ

4. TİYATRO

5. ELEŞTİRİ

6. SANATÇILAR

SERVETİ FÜNUN EDEBİYATININ GENEL ÖZELLİKLERİ

Servetifünun dergisi etrafında toplanan sanatçıların oluşturduğu bir edebiyattır. Bu dergi daha önceleri bir fen dergisidir. Bu dergi, başına Tevfik Fikret geldikten sonra edebi bir kimlik kazanmıştır. Onu derginin başına getiren Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Bu bakımdan Recaizade Mahmut Ekrem’dir. Servetifünun edebiyatının oluşmasına zemin hazırlayan kişidir. Dönem sanatçıları Tanzimat devrinde açılan yabancı okullarda eğitim görmüşlerdir. Batı edebiyatını özellikle Fransız edebiyatını yakından tanımışlardır. Doğu kültürünü tanımamışlar, Divan edebiyatını da sevmemişlerdir. Divan edebiyatını aruz dışında tamamen reddetmişlerdir. Sanatçılar oldukça karamsar, İstanbul’dan uzaklaşmak isteyen kişilerdir. Bundan dolayı Servet-i Fünun, "verem edebiyatı” olarak da bilinir. Sanatçıların karamsar, içedönük davranmalarında II. Abdülhamit’in baskıcı anlayışının etkisi büyüktür. Sanat için sanat anlayışı egemen olmuş, bireysel konular üzerinde durulmuştur. Bu dönemde eski-yeni tartışmaları son bulmuştur. Edebiyatımız tam anlamıyla Batı’ya yönelmiştir. Hüseyin Cahit Yalçın’ın Fransızcadan çevirdiği "Edebiyat ve Hukuk” başlıklı makale sebebiyle Servet-i Fünun dergisi kapatılmıştır. Bunun sonucunda da topluluk dağılmıştır.

Tüm Eğitimlere Sınırsız Erişim!

Pozitif Hafıza'da yer alan tüm video eğitimlerin tamamına sınırsız erişim için, hemen üye olmalısın.
ÜYE OL